toegang logistiek automatisering fabrieken

Engineering

Complete project engineering en automatisering


Op het gebied van beveiliging is EuropeSecurity uw ideale gesprekspartner. Niet alleen door onze ruim 30 jarige ervaring met technische beveiligingsmaatregelen, maar ook omdat we u perfect kunnen adviseren als het gaat om wet- en regelgeving op alle terreinen van beveiliging.Toegangscontroles en terreinbeveiliging

Bij veel ondernemingen vormt de toegangscontrole een belangrijk onderdeel van bedrijfsvoering. Toegangscontrole start al bij terreinbeveiliging. Hekwerk of terreindetectie vormen de detectiemethode die, gecombineerd met toegangscontrolesystemen, logistiek automatisering en inbraakbeveiliging, gekoppeld kunnen zijn aan bijvoorbeeld een werktijdregistratiesysteem of een parkeerbeheersysteem. In onze engineering houden wij rekening met uw organisatie en hoe een systeem daarin u ondersteunend van dienst kan zijn.

Noodverlichting en vluchtweg aanduiding

Wanneer zich er een calamiteit voor doet, moet iedereen zo snel mogelijk en veilig het pand kunnen verlaten. Dat lijkt simpel maar er vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet bereikt worden. Noodverlichting is daarom verplicht. De vluchtweg naar de nooduitgang wordt aangeduid met noodverlichting, de bekende groene pictogrammen.


De noodverlichting zorgt ook in het donker voor een zichtbare en herkenbare vluchtweg. Voor deze vluchtweg aanduiding is er een Europese wet- en regelgeving. Het bouwbesluit bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. Een goede aanduiding van een vluchtweg is van levensbelang. Ook de LED lampen die u naar de vluchtweg leidt, mogen niet ontbreken.


EuropeSecurity voert een inspectie uit. Op basis van de ontruimingsproblematiek en de plaatselijke en Europese regelgeving wordt er een beoordeling gemaakt van de aanwezige risico’s. Aan de hand van deze beoordeling wordt er een installatieplan aangeboden voor het nemen van adequate maatregelen.


Als extra service kunnen wij bijvoorbeeld een uitgebreid plan opstellen voor extra noodverlichting op de brandbestrijdingsmiddelen en in de vluchtwegen. Onze vaktechnici hebben de kennis en gereedschap om noodverlichting jaarlijks te controleren en onderhouden.

Brandbeveiliging

Behoeden is beter dan blussen, maar hoe goed u ook met brandpreventie omgaat, uitsluiten kunt u het nooit. Daarom is het zo belangrijk dat brand in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gedetecteerd. Tijdig detecteren betekent dat er snel geblust kan worden en de gevolgschade beperkt zal blijven. Betrouwbare branddetectiesystemen zijn van cruciaal belang bij vroegtijdige alarmering.


EuropeSecrutity beschikt over medewerkers voor het opstellen van een erkend programma van eisen conform de regeling brandmeldinstallaties.

Inbraakbeveiliging

De kans op schade door inbraak – het inbraakrisico – is niet voor alle gebouwen gelijk. Allerlei factoren spelen daarbij een rol, zoals de aard van het gebouw, de omgeving en de aanwezigheid van preventieve voorzieningen. Maar vooral: de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken.


Preventieve maatregelen bestaan uit bouwkundige, elektrische, meeneembeperkende en organisatorische maatregelen.


Als beveiligingsspecialist kunnen wij u over een goede samenhang van alle mogelijkheden adviseren. Onze visie passen we aan aan de snel veranderde maatschappij en nieuwe technische mogelijkheden. Bij integrale beveiliging behoort ook het meten en beoordelen van incidenten en het communiceren met de eindgebruiker.

CCTV/Video-observatie

Videoapparatuur is gemeengoed geworden in onze maatschappij. Naast beveiliging is het ook zeer geschikt in andere situaties, zoals observatie van dieren, nummerbord herkenning, controle van verkeersstromen, het besturen van bruggen, etc. Voor al deze uiteenlopende toepassingen zijn camera’s die ook onder specifieke werkomstandigheden moeten kunnen functioneren noodzakelijk. Zo zijn er camera’s voor discrete observatiedoeleinden, hoge resolutie-camera’s voor identificatie van personen en infraroodcamera’s voor toepassing ’s nachts. Ook zijn er systemen voor detectie van bewegingen. Camerabeelden worden digitaal opgeslagen en kan bekeken worden op andere locaties.

EuropeSecurity als een system integrator

EuropeSecurity onderscheidt zich door een klant specifieke integrale dienstverlening op basis van continuïteit en respect voor de doelstelling van de opdrachtgever. Vanuit een multidisciplinaire benadering beginnen we bij engineering, via installatie en inbedrijfstelling tot continue optimalisatie en nazorg.


Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 0541-352 952 of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wat wij u nog meer bieden...