Wat is VRKI 2.0?

Verbeterde Risicoklassenindeling. Aan de hand van de VRKI risicomatrix wordt het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden bepaald (deel A). Vervolgens wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen (deel B). Gecertificeerde BORG beveiligingsbedrijven, zoals EuropeSecurity BV, zijn verplicht de VRKI 2.0toe te passen bij ieder ontwerp van en onderhoud aan beveiligingsconcepten. Dit is opgenomen in het kwaliteitssysteem. Dit geldt ook voor installateurs met een VEB-erkenning.

Het verschil tussen de VRKI en VRKI 2.0?

Het CCV is met een nieuwe regelgeving voor beveiliging gekomen: de VRKI 2.0. De grootste wijzigingen ten opzichte van de VRKI zijn dat de VRKI 2.0 is opgesplitst in twee delen: deel A (risicoklasse) en deel B (gekoppelde beveiligingsmaatregelen). Aan deel A is het intakedocument toegevoegd, waardoor de intake niet langer vormvrij is. De vernieuwing zorgt ervoor dat beveiligers en installateurs eenvoudiger advies kunnen geven aan relaties en klanten. Het VRKI 2.0 wordt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars beheerd door CCV, het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. De VRKI 2.0 is essentieel bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van beveiligingssystemen. Om er zeker van te zijn dat de beveiliging door een echte vakman is uitgevoerd kan uw verzekeraar een certificaat eisen. Het is dus belangrijk dat u een beveiligingssysteem laat installeren en onderhouden door een BORG technisch beveiligingsbedrijf. Wanneer het beveiligingssysteem en de bouwkundige beveiligingsmaatregelen aan de eisen voldoen, verstrekken wij een BORG beveiligingscertificaat.

Download de VRKI kaart 2021

Bepalen van een risicoklasse

Risicoklasse voor woningen

VRKI 2.0 is ingedeeld in vier risicoklassen. Risicoklasse 1 is het laagste risico en risicoklasse 4 het hoogste risico. Om de risicoklasse van uw woning te bepalen wordt er gekeken naar de attractieve zaken van de inboedel en de waarde van deze attractieve zaken. Dat kunnen audiovisuele en computerapparatuur, lijfsieraden, contant geld, waardepapieren zijn, maar ook bijzonder bezittingen zoals kunst.

Risicoklasse voor bedrijven

De risicoklasse voor bedrijven wordt aan de hand van de attractiviteit van de goederen en inventaris én door de inkoopwaarde van deze goederen bepaald. Belangrijk daarbij is of de goederen voor eigen gebruik, voor de verkoop in de winkel of voor de verkoop/distributie in het magazijn zijn.

Beveiligingsmaatregelen

Nadat de risicoklasse is vastgesteld wordt bepaald welke beveiligingsmaatregelengeschikt zijn voor de woning of het bedrijf. De maatregelen voor woningen zijn afgestemd op het risico en het gedrag van de bewoners. Voor bedrijven op het bedrijfsproces en het gebruik van het terrein en de gebouwen. Beveiligingsmaatregelen bestaan uit:

  • Organisatorische maatregelen (O)
  • Bouwkundige maatregelen, aangeduid in weerstandsklassen (BK)
  • Elektronische maatregelen (EL)
  • Schilddetectie (SD)
  • Compartimentering (CO)
  • Alarmtransmissie (AT)
  • Reactie (RE)

Publicatie VRKI 2.0

De VRKI 2.0 versie 2020 is ingegaan op 1 januari 2020. Vanaf 1 april 2020 mag alleen nog de VRKI 2.0 versie 2020 gebruikt worden (einde overgangstermijn). Inmiddels is deze versie actueel, de VRKI 2021

Meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving voor beveiliging raadpleeg onze inbraakbeveiliging  pagina of neem contact op met onze adviseurs. Bron: CCV

Artikelen in VRKI 2.0 de regelgeving voor beveiliging uitgelegd