Noodverlichting nieuw Pictogram
06 september 2013 
2 min. leestijd

Noodverlichting nieuw Pictogram

Er zijn twee grote veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen in Nederland:

Noodverlichting! Rechtdoor, Pijl omhoog of Pijl omlaag?

Over Noodverlichting en meer
Er is een nieuwe  implementatie van de NEN-EN-ISO 7010
Grafische symbolen , Veiligheidskleuren, tekens,  Geregistreerde veiligheidstekens.
Dit heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen zoals Noodverlichting. Voorheen waren wij gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese normen nationaal overgenomen.

“Twee grote Veranderingen”

Noodverlichting nieuw pictogram, nieuwe europese norm 2013

Noodverlichting nieuw pictogram, nieuwe Europese norm 2013

Er zijn twee grote veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen in Nederland:

1.) Aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor.

In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken, maar Nederland loopt hierin nog wat achter. Denkt u eens aan de verkeersborden; in de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog, terwijl in Nederland de pijlen omlaag wijzen. Echter, ook in Nederland wordt dit aangepast en als de ANWB borden (met pijl omlaag) worden vervangen met de nieuwe borden van RWS, dan zijn deze borden voorzien van een pijl omhoog. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.

2.) Deze verandering betreft ‘het mannetje’ en ‘de deur’.

Nu wordt de deur van het mannetje gescheiden door een pijl, maar in NEN-EN-ISO 7010 is het mannetje gecombineerd met de deur.

Noodverlichting Tabel

Onderstaande tabel laat zien hoe dit beeldkenteken met de verschillende richtingpijlen wordt gecombineerd. De pijl naar beneden bestaat nog wel, maar heeft alleen de betekenis van naar beneden gaan.

Noodverlichting nieuw pictogram en pijlen overzicht Europese norm 2013

Noodverlichting nieuw pictogram en pijlen overzicht Europese norm 2013

 Nederlandse Norm

Ook een aantal Nederlandse normen moesten hierdoor aangepakt worden. NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtweg aanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden’ was tegenstrijdig met NEN-EN-ISO 7010 en was daarom ingetrokken. Een aanvullingsblad was verschenen voor NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’ waarin de tegenstrijdige symbolen zijn genoemd. Ondertussen is de normcommissie ‘Grafische Symbolen’ bezig met een herziening van NEN 3011, waarin ook NEN 6088 wordt opgenomen. De herziene NEN 3011 zal dus ook toelichting geven over (de richting van de pijlen voor) vluchtweg aanduiding. De publicatie van deze norm wordt begin 2014 verwacht en vervangt dan de ‘oude’ NEN 3011 (en NEN 6088).

Toekomst

Op termijn zullen alle pijlen omhoog wijzen voor de vluchtrichting rechtdoor en ‘de mannetjes’ in de deuren staan. Wij van EuropeSecurity zijn met onze altijd innovatieve producten klaar voor de toekomst in de juiste richting!

Nieuwe vluchtroute pictogrammen in 2016

Vanaf 1 januari 2016 vervallen de oude pictogrammen en komen er nieuwe mondiale pictogrammen voor de vluchtwegsignalering. Het is wenselijk om bij aanvullingen en aanpassingen aan bestaande installaties de nieuwe pictogrammen toe te passen.

Vluchtwegsignalering

Gratis advies op maat?

Gratis advies over de pictogrammen van de noodverlichting of heeft u vragen?
Neem contact met ons op, onze experts staan voor u klaar!

Contact en vragen:

[[form id=’1371′]]

Over de schrijver
Specialist in beveiliging. Kan er uren over vertellen. Passie voor de beveiligingstechniek. Maakt het simpel.
Bertus Schreuder
Door

Bertus Schreuder

op 05 Nov 2015

Is het nu de bedoeling (eis) dat ook alle bestaande bordjes vervangen moet worden?

Jeroen
Door

Jeroen

op 04 Jul 2016

Neen Bertus dat hoeft niet. Wel dient bij een verbouwing die gebruiksmeldingsplichtig is de nieuwe noodverlichting meegenomen te worden. Ook de eenduidigheid mag je niet vergeten, dus niet bij incidentele vervanging over op het nieuwe pictogram, dan dient alles meegenomen te worden. BrandveiligNL.com

Reactie plaatsen